Bezpłatna standardowa dostawa wszystkich zamówień - regularne przesyłki.

Znajdz nasz sklep za pomoca wyszukiwarki sklepow i skotaktuj sie z nami w celu umowienia sie na osobiste spotkanie, zupelnego naszego bezpieczenstwa.

Dziękujemy za sprawdzenie Patrizia Pepe. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu działowi obsługi klienta zakupy będą dziś jeszcze przyjemniejsze.

Polityka prywatności

Warunki ochrony prywatności
 
Polityka prywatności
Witamy na naszej stronie internetowej („patriziapepe.com”). Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej i decyduje się na przeglądanie jej i korzystanie z jej usług, niezależnie od zakupu produktów.
 
Poniższe informacje są zgodne z przepisami rozporządzenia UE nr 679/2016 i obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niniejszy dokument należy traktować jako uzupełnienie informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.patriziapepe.com.
 
Administrator danych
Administratorem danych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest Tessilform S.p.A.
z siedzibą we Włoszech, Via Gobetti 7/9 - 50013 Capalle - Florencja, nr VAT (IVA) 01580850970,
e-mail privacy@patriziapepe.it
 
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych
Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych wyznaczoną przez Tessilform S.p.A. można się skontaktować pod następującym adresem e-mail dpo@patriziapepe.it
 
Rodzaj gromadzonych danych
Aby osiągnąć cele wskazane w następnym paragrafie, administrator danych może gromadzić następujące rodzaje danych:
•    dane osobowe, np. imię, nazwisko, płeć, wiek/data urodzenia, obywatelstwo i inne dane osobowe;
•    informacje kontaktowe, np. adres domowy, adres e-mail, numer telefonu;
•    informacje o płatnościach, np. dane dotyczące instrumentów płatniczych (karta kredytowa lub debetowa);
•    przyzwyczajenia i profile, np. dane dotyczące zakupów (historia zakupów, w tym punkty sprzedaży, w których dokonano zakupu, rodzaj zakupionych produktów), zwyczaje i preferencje zakupowe (lista życzeń, preferowane kategorie produktów, rozmiary zakupionych produktów);
•    dane osobowe zebrane od osób trzecich, np. dane, które klient zgadza się nam udostępnić
w publicznie dostępnych portalach społecznościowych;
•    informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej i nawigacji, np. adres IP i inne identyfikatory urządzeń, system operacyjny i typ przeglądarki oraz informacje o odwiedzanych stronach internetowych, które są zbierane przy użyciu plików cookie lub innych technologii śledzenia.
 
Cel przetwarzania
Ogólnie rzecz biorąc, dane są przetwarzane w celu świadczenia następujących usług:
1. rejestracja na stronie internetowej, w celu skorzystania z odpowiednich usług;
2. korzystanie z określonych i dodatkowych usług, takich jak tworzenie listy życzeń i dzielenie się jej zawartością;
3. dokonywanie zamówień i czynności z nimi związanych;
4. zarządzanie płatnościami; w tym przypadku dane ujawnione podczas procesu zakupu zostaną przesłane bezpośrednio do banku, który wykorzysta te dane w celu przetworzenia wniosku o płatność;
5. zarządzanie zapytaniami: technicznymi, handlowymi, na temat postępów w realizacji zamówień
i prośbami o udzielenie informacji w najszerszym tego słowa znaczeniu;
6. wysyłanie – w przypadku rejestracji w sekcji Newsletter – materiałów informacyjnych dotyczących najnowszych kolekcji, wydarzeń i kampanii marki;
7. wysyłanie – wyłącznie za wyraźną zgodą – informacji promocyjnych (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, MMS oraz rozmów telefonicznych);
8. wysyłanie – wyłącznie za wyraźną zgodą – spersonalizowanych informacji promocyjnych (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, MMS i rozmów telefonicznych), zgodnych
z zainteresowaniami, preferencjami i przyzwyczajeniami zakupowymi (profilowanie);
9. w celu oferowania – po uprzednim zapisaniu – usług i promocji związanych z programem Rock the Fly;
10. kontakt z naszymi działami (Biuro Prasowe, Business Development, Web Marketing, Biuro ds. zakupów, Biuro Obsługi Klienta);
11. ocena CV kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Udzielenie firmie Tessilform zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są wymagane przy różnych okazjach, może być konieczne do realizacji celów określonych w odpowiednich sekcjach lub opcjonalne.
Obowiązkowy lub fakultatywny charakter udzielenia zgody jest określany – w odniesieniu do poszczególnych wymaganych informacji – każdorazowo w momencie gromadzenia danych poprzez umieszczenie specjalnego symbolu (*) przy informacjach o charakterze obowiązkowym. Jakakolwiek odmowa przekazania firmie Tessilform niektórych danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia osiągnięcie głównego celu, dla którego są one zbierane – taka odmowa mogłaby np. uniemożliwić firmie Tessilform wykonanie umowy zakupu produktów na stronie patriziapepe.com lub świadczenie innych usług dostępnych na patriziapepe.com. Powierzenie firmie Tessilform innych danych niż te oznaczone jako istotne jest fakultatywne i nie ma żadnych konsekwencji dla realizacji głównego celu gromadzenia danych.
 
Pliki cookie i identyfikatory
Nasza strona korzysta z automatycznych systemów do zbierania danych, które nie są bezpośrednio udostępniane przez użytkownika, takich jak pliki cookie. Plik cookie jest przesyłany na dysk twardy użytkownika; nie zawiera on konkretnych informacji, ale pozwala na powiązanie użytkownika z danymi osobowymi udostępnionymi przez niego na stronie. Pliki cookie są umieszczane na naszym serwerze i nikt nie ma dostępu do informacji na nich zawartych.
Tylko firma Tessilform przetwarza informacje zebrane za pomocą plików cookie i tylko w formie anonimowej i zbiorczej w celu optymalizacji usług i strony internetowej w odniesieniu do konkretnych potrzeb i preferencji użytkowników.
Ustawiliśmy pliki cookie np. w odniesieniu do funkcji przeglądania katalogu i zakupu produktów online.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie po każdej sesji. Przeglądarka internetowa zawiera instrukcje, jak przeprowadzić procedurę usuwania. Można to sprawdzić w przeglądarce.
Akceptacja automatycznych procedur gromadzenia danych oraz stosowanie plików cookie są niezbędne do korzystania z serwisu i jego usług, w tym zakupu produktów. Jeśli została uruchomiona procedura usuwania plików cookie, firma Tessilform nie może zagwarantować pełnego wyświetlania niektórych stron internetowych lub świadczenia określonych usług, takich jak przechowywanie i wyświetlanie na stronach internetowych wybranych produktów w ramach procesu zakupu online.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych
Tessilform będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami art. 6 rozporządzenia UE nr 679/2016, w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • Świadczenie usług oferowanych na stronie internetowej i przetwarzanie zakupów    
  • Wykonanie umowy, wprowadzenie w życie ustaleń poprzedzających zawarcie umowy.
  • Zarządzanie płatnościami i związane z nimi obowiązki.    
  • Wykonanie umowy, zobowiązania prawne. 
  • Odpowiadanie na zapytania, usprawnienie zarządzania stroną internetową i oferowanymi usługami.  
  • Uzasadniony interes administratora
  • Wysyłanie biuletynów, komunikatów promocyjnych i/lub spersonalizowanych materiałów informacyjnych.  
  • Zgoda (można ją odwołać w każdej chwili, bez wpływu na zgodność przetwarzania przeprowadzonego przed odwołaniem).

Sposoby przetwarzania danych
Administrator danych przeprowadza niezbędne przetwarzanie zgodnie z krajowym ustawodawstwem dotyczącym prywatności, jak również zgodnie z rozporządzeniem UE nr 679/2016.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie za pomocą środków elektronicznych i telematycznych przez firmę Tessilform i inne podmioty, które, odpowiednio dobrane pod względem wiarygodności
i kompetencji, wykonują czynności niezbędne do realizacji celów ściśle związanych z korzystaniem ze strony internetowej, jej usług i nabyciem produktów za pośrednictwem strony internetowej (zob. następny akapit). 
Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia lub utraty – nawet przypadkowej – danych, nieuprawnionego dostępu lub przetwarzania niedozwolonego lub niezgodnego z celami gromadzenia określonymi w naszej Polityce prywatności.
 
Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane spółkom Grupy Tessilform w celu zapewnienia możliwości korzystania z usług zarezerwowanych dla naszych klientów podczas wszystkich podróży
i w celach wskazanych powyżej. Mogą być one również przekazywane przedsiębiorcom, współpracownikom, osobom prawnym i osobom trzecim, które świadczą usługi techniczne i organizacyjne,
z których usług Tessilform S.p.A. może korzystać dla celów przetwarzania określonych powyżej. Podmioty te będą przetwarzać dane jako administratorzy, osoby upoważnione lub uprawnione/wyznaczone do przetwarzania, w zależności od przypadku, w pełnej zgodności z obowiązującym powyżej ustawodawstwem; będą im przekazywane jedynie informacje niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Dane osobowe użytkownika nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.
Pełna i aktualna lista podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych jest dostępna na pisemny wniosek, który należy przesłać do Tessilform S.p.A.
 
Przekazywanie danych osobowych do innych krajów
Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane za granicę do krajów spoza UE, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Jeżeli będzie to konieczne do świadczenia usług lub zawarcia umowy z firmą Tessilform na zakup produktów, zapewniamy, że przekazanie danych osobowych do krajów spoza UE, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, nastąpi dopiero po zawarciu między firmą Tessilform a tymi podmiotami umów szczegółowych zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.
 
Łącza do innych stron internetowych
Niniejsza informacja jest dostępna tylko dla strony internetowej www.patriziapepe.com, natomiast nie jest dostępna dla innych stron internetowych, z którymi użytkownik może się łączyć się za pomocą hiperłączy. Tessilform nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe przekazane przez użytkowników podmiotom zewnętrznym lub stronom internetowym, do których prowadzą odnośniki na tej stronie.
 
Interakcje z sieciami społecznościowymi
Strona umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi poprzez bezpośrednie połączenie z portalem Facebook za pomocą wtyczek społecznościowych, które są specjalnymi przyciskami na stronie reprezentującymi ikony sieci społecznościowych (takich jak np. Facebook i Twitter) i pozwalają użytkownikom przeglądającym stronę na interakcję bezpośrednio z platformami społecznościowymi przez „kliknięcie”.
Strona może korzystać z tzw. wtyczek społecznościowych. Wtyczki społecznościowe są specjalnymi narzędziami, które umożliwiają włączenie funkcji sieci społecznościowych bezpośrednio do witryny (np. funkcja Facebook).
Wszystkie wtyczki społecznościowe na stronie są oznaczone odpowiednim logo należącym do platformy społecznościowej.
Gdy użytkownik odwiedza stronę witryny i wchodzi w interakcję z wtyczką (np. klikając przycisk „Lubię to”) lub decyduje się na pozostawienie komentarza, odpowiednie informacje są przekazywane z przeglądarki bezpośrednio na platformę społecznościową (w tym przypadku na Facebook) i przez nią zapisywane.
Informacje na temat celów, rodzaju i sposobu gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania
i przechowywania danych osobowych przez platformę społecznościową oraz sposobu korzystania
z przysługujących praw można znaleźć w Polityce prywatności danej sieci społecznościowej.
 
Wiek
Rejestracja oraz usługi udostępniane za pośrednictwem tej strony internetowej kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich. Zgoda wyrażona przez osoby niepełnoletnie, tj. w wieku poniżej 18 lat, nie zostanie zaakceptowana; w związku z tym korzystając z usług, które wymagają podania danych osobowych, Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat. Również w odniesieniu do zakupów i transakcji dokonywanych za pośrednictwem Strony, Użytkownik, który przeprowadza takie operacje, oświadcza, że ukończył 18 lat.
 
Okres przechowywania danych
Gromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji podstawowych celów opisanych w poprzednich akapitach lub w każdym przypadku jako niezbędne do ochrony w sądach cywilnych lub, ewentualnie, przez dłuższe okresy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa dotyczących przechowywania danych (np. 10 lat z tytułu obowiązków podatkowych, administracyjnych
i księgowych wynikających z art. 2220 [włoskiego] kodeksu cywilnego). Użytkownik może w każdej chwili zażądać przerwania przetwarzania lub usunięcia danych.
W celach marketingowych i profilowania dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres nieprzekraczający odpowiednio 24 i 12 miesięcy od daty ostatniego kontaktu.
 
Prawa osób zainteresowanych
W każdej chwili, zgodnie z art. 15 i nast. rozporządzenia UE nr 679/2016, użytkownik może korzystać
z następujących praw:
a. dostęp do danych osobowych;
b. sprostowanie lub unieważnienie danych lub ograniczenie przetwarzania, które go dotyczy;
c. uzyskanie informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane oraz, w miarę możliwości, o okresie przechowywania;
d. sprzeciwienie się przetwarzaniu danych;
e. przenoszenie danych;
f. odwołanie zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przeprowadzonego przed odwołaniem;
g. złożenie skargi do organu nadzorczego.
Z przysługujących praw można skorzystać, wysyłając wniosek na adres pocztowy lub na następujący adres poczty elektronicznej privacy@patriziapepe.it
 
Aby poznać swoje prawa i być zawsze na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych
w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, należy wejść na stronę inspektora ds. ochrony danych osobowych privacy@patriziapepe.it
 
Aktualizacje i zmiany
Tessilform może modyfikować lub aktualizować, w całości lub w części, Politykę prywatności strony, również z uwzględnieniem modyfikacji przepisów prawa lub regulacji, które regulują te kwestie chroniąc prawa użytkownika. O zmianach i aktualizacjach Polityki prywatności użytkownicy będą informowani na stronie głównej bezpośrednio po ich przyjęciu, a zmiany te będą wiążące od momentu opublikowania ich na stronie internetowej. W związku z tym prosimy o regularne odwiedzanie tej sekcji w celu sprawdzenia publikacji najnowszej i zaktualizowanej Polityki prywatności.

Potrzebujesz pomocy?

Aby zapewnić lepszą obsługę, ta strona korzysta z profilujących plików cookie, nawet pochodzących od stron trzecich. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, akceptujesz naszą politykę plików cookie. Odkryj więcej