Dziękujemy za sprawdzenie Patrizia Pepe. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu działowi obsługi klienta zakupy będą dziś jeszcze przyjemniejsze.

Polityka prywatności

Niniejsza informacja określa, zgodnie z i dla celów art. 13 rozporządzenia UE 679/2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), w jaki sposób administrator danych przetwarza dane osobowe zebrane lub przekazane przez użytkownika zarówno podczas przeglądania strony patriziapepe.com (zwanej dalej „Witryną”) niezależnie od tego, czy dokonuje on zakupu towarów, jak i podczas wizyty w naszych bezpośrednich punktach sprzedaży.

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przekazywanych naszym Użytkownikom w ramach różnych interakcji.

Administrator danych

Administratorem danych jest Tessilform SpA z siedzibą pod adresem Via Gobetti 7/9, Campi Bisenzio (FI) – 50013 – Włochy. e-mail: privacy@patriziapepe.it

Inspektor ochrony danych (IOD)

Z wyznaczonym IOD można się skontaktować pod adresem e-mail dpo@patriziapepe.it 

Przeprowadzone przetwarzanie i jego cele

PORUSZANIE SIĘ PO WITRYNIE

Przetworzone dane. Podczas przeglądania Witryny niektóre dane mogą być pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzących. Ta kategoria danych może obejmować adresy IP lub nazwy domen używanych urządzeń, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod cyfrowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej serwerowi (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i jego środowiskiem IT.

Więcej informacji na temat rodzaju wykorzystywanych plików cookie lub innych narzędzi śledzących, ichcelóworazokresu przechowywania danych można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.

REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Przetworzone dane. W sekcji „Załóż konto” Użytkownik podaje imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia oraz płeć. Nie wszystkie pola są obowiązkowe.

Cel. Dane osobowe są wymagane do wypełnienia formularza rejestracyjnego, który pozwala przyspieszyć proces zakupów, przeglądać status zamówień, aktualizować dane, przeglądać historię zwrotów i zapisywać ulubione przedmioty na stałe na liście życzeń.

Przetwarzanie jest niezbędne w celu wdrożenia środków umownych przyjętych na wniosek Użytkownika (art. 6(b) RODO).  Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody, będziemy również wykorzystywać dane do celów marketingowych i profilowania (patrz § poniżej).

Czas przechowywania danych. Zebrane dane są przechowywane do momentu otrzymania od użytkownika żądania ich usunięcia, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres pięciu lat od ostatniej interakcji z nami, który to okres pozwala nam uznać klienta za „nieaktywnego”. W takim przypadku dane zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane.

REJESTRACJA Z POMOCĄ KARTY KLIENTA

Przetworzone dane. Użytkownik może także zarejestrować się jako nasz Klient, wypełniając odpowiednią Kartę Klienta dostępną w punktach sprzedaży. Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz, opcjonalnie, dodatkowych danych osobowych, które pomogą nam lepiej go poznać. Prosimy o kompletne wypełnienie formularza klienta, zaznaczenie „Tak” lub „Nie” wymaganych zgód oraz umieszczenie daty i podpisu u dołu formularza. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie może spowodować unieważnienie rejestracji. Zachowamy dane punktu rejestracji i za każdym razem, gdy użytkownik zidentyfikuje się jako zarejestrowany klient, będziemy zapisywać jego zakupy i odwiedzane punkty sprzedaży.

Cel. Dane osobowe są wymagane w celu przetworzenia wniosku o rejestrację jako nasz klient. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wdrożenia środków umownych przyjętych na wniosek Użytkownika (art. 6(b) RODO). Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody, będziemy również wykorzystywać dane do celów marketingowych i profilowania (patrz poniżej).

Czas przechowywania. Zebrane dane są przechowywane do momentu otrzymania żądania ich usunięcia, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres pięciu lat od ostatniej interakcji z nami, który to okres pozwala nam uznać klienta za „nieaktywnego”. W takim przypadku dane zostaną usunięte lub trwale zanonimizowane.

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI I ZAKUPAMI

Przetworzone dane.

  • Sekcja „Check out”. W celu realizacji zamówienia i zakupu naszego towaru, nawet w przypadku dokonywania czynności jako użytkownik niezarejestrowany („Gość”), za pośrednictwem odpowiedniego formularza zbierane są dane osobowe i kontaktowe, a także dane dotyczące wysyłki i wybranej metody płatności.
  • Zakupy w sklepach.Podczas dokonywania zakupów w naszych sklepach przetwarzamy dane osobowe dotyczące używanych metod płatności, danych do faktury, informacje o sprzedaży, zwrotach i zwrotach płatności.  Jeżeli jest to wymagane ze względów podatkowych lub przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, konieczne może być okazanie dokumentu tożsamości.

Cel. Przetwarzanie zamówienia, realizacja wysyłki, rejestracja płatności, zagwarantowanie zwrotów i zwrotu płatności. Podstawę prawną stanowi wykonanie środków umownych i przedumownych podjętych na żądanie klienta (art. 6 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązków prawnych o charakterze podatkowym, księgowym, administracyjnym (art. 6 lit. c RODO).

Czas przechowywania danych. Zebrane dane przechowywane są z tytułu obowiązków związanych z obowiązkami fiskalno-administracyjno-księgowymi przez okres 10 lat (zgodnie z art. 2220 kc).

OBSŁUGA KLIENTA

Przetworzone dane. Za pośrednictwem różnych kanałów obsługi klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, WhatsApp, sieci społecznościowych lub innych narzędzi do przesyłania wiadomości, mogą być pozyskiwane dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i wszelkie inne informacje, które Użytkownik udostępnia nam podczas składania zapytania.

Cel. W celu dostarczenia informacji o przesyłkach, zwrotach, metodach płatności, statusie zamówienia itp. podstawę prawną stanowi wykonanie środków umownych i przedumownych podjętych na wniosek klienta (art. 6(b) RODO).

Czas przechowywania danych. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz przez kolejne 12 miesięcy.

WYSYŁANIE KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ - MARKETING

Przetworzone dane. Jeśli użytkownik dokona subskrypcji naszego Newslettera, będziemy przetwarzać jego adres e-mail tylko wtedy, gdy nie zostaną podane żadne inne informacje. W przypadku rejestracji na witrynie internetowej i/lub wypełniania karty klienta wykorzystamy dane osobowe podane przez użytkownika podczas jego rejestracji, a także historię i częstotliwość dokonywanych przez niego zakupów.

Cel. Wysyłanie informacji o towarach, usługach, promocjach i wydarzeniach organizowanych przez spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, telefonu, aplikacji WhatsApp, kanałów społecznościowych lub innych narzędzi komunikacji cyfrowej. Możemy również wysyłać użytkownikowi wiadomości dotyczące towarów umieszczonych w jego koszyku na witrynie internetowej. Podstawą prawną jest zgoda (art. 6 lit. a RODO) wyrażona poprzez subskrypcję naszego Newslettera lub wyrażenie swoich preferencji podczas rejestracji.

Czas przechowywania danych. Dane dotyczące zakupów, wykorzystywane w celach marketingowych, będą przechowywane przez 36 miesięcy. Udzielona zgoda na otrzymywanie komunikatów promocyjnych jest uznawana za ważną do momentu otrzymania wniosku o jej wycofanie. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości, może kliknąć odpowiedni link znajdujący się u dołu każdej z naszych wiadomości e-mail lub napisać do nas (patrz § „Prawa osoby, której dane dotyczą”).

RETARGETING I REMARKETING

Witryna wykorzystuje technologie retargetingu i remarketingu, dzięki którym za pomocą plików cookie lub innych podobnych metod śledzenia — w tym metod podmiotów zewnętrznych — użytkownik, który wyrazi na to zgodę, może za pośrednictwem banerów plików cookie wyświetlać nasze treści reklamowe na swoich profilach społecznościowych lub na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

PROFILOWANIE

Przetworzone dane. Zarówno podczas przeglądania tej Witryny, jak i wizyt w naszych punktach sprzedaży bezpośredniej, możemy gromadzić informacje o preferencjach i zwyczajach zakupowych użytkownika na podstawie jego historii zakupów (np. rodzaj, ilość i cena zakupionych produktów, preferowane kategorie, kolory, rozmiary, styl, materiały) i/lub na podstawie innych informacji, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić (np. zawód, wykształcenie, hobby i styl życia).

Cel. Do celów profilowania, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, telefonu, WhatsApp, kanałów społecznościowych lub innych narzędzi komunikacji cyfrowej, w oparciu o zainteresowania, nawyki zakupowe i określone preferencje. Podstawą prawną jest wyrażona zgoda (art. 6 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych. Wszelkie dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez 36 miesięcy. Udzielona zgoda jest uznawana za ważną do momentu otrzymania wniosku o jej wycofanie. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać naszych Sprofilowanych komunikatów, może napisać do nas (patrz „Prawa osoby, której dane dotyczą”).

WYSYŁANIE KOMUNIKACJI DOTYCZĄCYCH AKTYWOWANYCH USŁUG I SOFT SPAMU

Przetworzone dane. Dane identyfikacyjne i kontaktowe podawane podczas rejestracji w jednej z naszych usług lub w ramach udziału w jednej z naszych inicjatyw.

Cel. Powyższe dane mogą być wykorzystywane do wysyłania komunikatów o usługach (np. dotyczących najczęściej odwiedzanego sklepu), informacji o zamówionych usługach lub inicjatywach, w których uczestniczył użytkownik, a także komunikatów e-mail dotyczących towarów lub usług podobnych do już zakupionych lub używanych — tak zwanego „soft spamu”. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO) lub w przypadku soft spamu art. 130 ust. 4 Kodeksu Prywatności (Dekret Legislacyjny 196/2003 z późniejszymi zmianami).

Czas przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez czas trwania usługi lub inicjatywy lub do momentu, gdy użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania (patrz „Prawa osoby, której dane dotyczą”).

PRACUJ Z NAMI – KARIERA

Przetworzone dane. Przesyłając podanie o pracę za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, gromadzone są dane osobowe, dane kontaktowe i wszelkie dane osobowe, nawet o szczególnym charakterze, zawarte w przesłanym CV lub liście motywacyjnym.

Cel. Podstawą prawną jest wdrożenie środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą (art. 6 lit. b RODO). Przetwarzanie wszelkich danych "specjalnych" jest zgodne z prawem na podstawie rozporządzenia Garante z dnia 5 czerwca 2019 r., które uzupełnia i zmienia ogólne zezwolenie nr 1/2016.

Czas przechowywania danych. Dane przechowywane są maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Pełne informacje dotyczące polityki prywatności można znaleźć na dedykowanej stronie.

WHISTLEBLOWING

Wszelkie informacje dotyczące zarządzania tym procesem można znaleźć w odpowiedniej sekcji Witryny.

Podawanie danych osobowych.

Obowiązkowy lub nieobowiązkowy charakter podawania informacji jest określony w każdym przypadku — w zależności od poszczególnych wymaganych informacji — poprzez umieszczenie odpowiedniego symbolu (*) przy informacjach obowiązkowych. Odmowa przekazania danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia Administratorowi realizację umowy lub świadczenie dostępnych usług. Podanie pozostałych danych jest jednak opcjonalne.

Metody przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej lub telematycznej, przy pomocy specjalnie upoważnionego personelu wewnętrznego przeszkolonego w zakresie ochrony danych osobowych. Podejmowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia lub utraty — nawet przypadkowej — danych, nieuprawnionego do nich dostępu lub ich przetwarzania w sposób niedozwolony lub niezgodny z celami ich zbierania.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane nieokreślonym podmiotom, jednakże mogą zostać udostępnione:

  • naszym spółkom zależnym, stowarzyszonym i partnerom biznesowym, również obecnym za granicą, którzy prowadzą działalność pod naszym kierownictwem i kontrolą jako inspektorzy ochrony danych osobowych. Ma to zagwarantować Klientowi możliwość korzystania z tych samych usług w każdym z naszych sklepów. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w związku z powierzonymi im funkcjami;
  • zewnętrzni dostawcy, zarówno osoby prawne, jak i fizyczne, którzy świadczą usługi outsourcingu w zakresie technicznym i organizacyjnym, takie jak usługi informatyczne, usługi komunikacyjne, usługi marketingu e-mailowego, usługi logistyczne, doradztwo księgowe i prawne itp. Działają oni jako należycie wyznaczeni administratorzy danych lub podmioty przetwarzające dane, w pełnej zgodności z wyżej wymienionymi obowiązującymi przepisami; otrzymują oni jedynie informacje niezbędne do wykonywania swoich funkcji.

W ramach naszych kampanii marketingowych będziemy mogli korzystać z funkcji udostępnianych przez platformy cyfrowe (np.Facebook - Meta, Google), które ograniczają się do przetwarzania danych w naszym imieniu, gwarantując ich poufność, również za pomocą specjalnych systemów szyfrowania (hashing).

Odnośnie do płatności dokonywanych w naszym sklepie internetowym, dane dotyczące transakcji mogą być przetwarzane — w charakterze administratora danych - przez dostawców płatności online dostępnych przy finalizacji transakcji (np. PayPal, ScalaPay, Amazon Pay itp.) lub przez pośredników płatności.

Pełna i aktualna lista administratorów danych lub podmiotów zaangażowanych w różne funkcje jest dostępna na żądanie.

Informujemy, że dane mogą być również udostępniane osobom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, wyłącznie w granicach i w celach określonych tymi przepisami, a także bankom, instytucjom kredytowym, firmom windykacyjnym i ubezpieczycielom.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE, które może być konieczne w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem lub zagwarantowania oferowanych usług (np. dostawcom z siedzibą w krajach spoza UE), odbywa się zgodnie z art. 44 i kolejnymi RODO, zapewniając odpowiednie instrumenty gwarantujące odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.

Linki do innych stron internetowych lub portali społecznościowych

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie witryny patriziapepe.com, a nie innych witryn internetowych i platform społecznościowych, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem linków i przycisków społecznościowych, w szczególności przycisków przedstawiających ikony głównych portali społecznościowych. Uwaga: portal społecznościowy pozyskuje dane związane z odwiedzinami Użytkownika; aby zapobiec powiązaniu danych przetwarzanych w tej Witrynie z profilem społecznościowym, należy się z niego wylogować.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od ustawień jego profilu społecznościowego, dane osobowe zawarte w jego profilu mogą być dla nas widoczne w przypadku prostych interakcji z naszymi stronami społecznościowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez te podmioty zewnętrzne, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Prawa zainteresowanej strony

W każdej chwili, zgodnie z art. 15 i kolejnymi RODO, Użytkownik może skorzystać z następujących praw:

  1. uzyskanie potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane oraz dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskanie informacji o pochodzeniu danych, celach ich przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane oraz o przewidywanym okresie przechowywania lub kryteriach jego ustalenia;
  3. żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, pod warunkiem, że usunięcie to jest zgodne z prawnymi obowiązkami przechowywania danych fiskalnych i księgowych, do których Administrator jest zobowiązany;
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania;
  5. zażądania przeniesienia danych, jeśli to możliwe;
  6. wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Prawa te można realizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail privacy@patriziapepe.it lub na adres siedziby administratora.

Jeżeli zainteresowany stwierdzi domniemane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pisząc na adres: dpo@patriziapepe.it 

Informujemy, że zainteresowany może także złożyć skargę do Organu Garante w zakresie ochrony danych osobowych lub podjąć odpowiednie kroki prawne.

Aktualizacje i zmiany

W przyszłości Administrator Danych może zmienić lub po prostu zaktualizować, w całości lub w części, Politykę Prywatności Witryny, również w związku ze zmianą przepisów ustawowych lub wykonawczych regulujących tę kwestię i chroniących prawa osoby, której dane dotyczą. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności będą obowiązywać z chwilą ich opublikowania w Internecie. Dlatego też zapraszamy Użytkownika do regularnego odwiedzania tej sekcji w celu sprawdzenia publikacji najnowszej i zaktualizowanej Polityki Prywatności.

Polityka dotycząca plików Cookie

Niniejsza witryna korzysta z plików cookie i innych narzędzi śledzących. Zalecamy uważne zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące rodzajów używanych narzędzi, celów i metod przetwarzania.

Data ostatniej aktualizacji: 19.03.2024 r.

Aby zapewnić lepszą obsługę, ta strona korzysta z profilujących plików cookie, nawet pochodzących od stron trzecich. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, akceptujesz naszą politykę plików cookie. Odkryj więcej