Dziękujemy za sprawdzenie Patrizia Pepe. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu działowi obsługi klienta zakupy będą dziś jeszcze przyjemniejsze.

Polityka prywatności

Witamy na stronie patriziapepe.com

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiono sposób przetwarzania przez administratora danych osobowych zbieranych lub przekazywanych przez użytkowników zarówno podczas przeglądania niniejszej strony internetowej, niezależnie od faktu dokonania zakupu, jak i podczas wizyt w naszych sklepach stacjonarnych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 679/2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych naszym użytkownikom przy różnych okazjach wzajemnych kontaktów. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami legalności, przejrzystości, rzetelności oraz ochrony poufności i praw osób, których dane dotyczą, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi.

Administrator danych
W rozumieniu art. 4 i art. 24 RODO administratorem danych jest firma Tessilform S.p.A. (zwana dalej „Tessilform”), z siedzibą przy Via Gobetti 7/9 – 50013 Capalle – Florencja - Włochy.
Email: privacy@patriziapepe.it

Inspektor ochrony danych (IOD lub DPO)
Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Tessilform można kontaktować się pod następującym adresem e-mail dpo@patriziapepe.it

 

Pochodzenie i rodzaj zbieranych danych

 

•    Dane nawigacyjne. Systemy informatyczne i procedury programowe wykorzystywane do obsługi strony internetowej mogą w trakcie zwykłego funkcjonowania uzyskiwać pewne dane, których przesyłanie jest związane z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Ta kategoria danych może obejmować adresy IP lub nazwy domen używanych urządzeń, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej serwerowi ( pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

•    Sekcja „Kontakt z nami” i inne kanały obsługi klienta. Poprzez formularz kontaktowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, czatu na żywo, aplikacji WhatsApp lub innych narzędzi komunikacyjnych udostępnionych na stronie uzyskiwane są następujące dane: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik podaje w swoim zapytaniu. W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z obsługą i wsparciem użytkownika.

•    Zapisanie się do newslettera. W celu zapisania się do naszego newslettera wymagane jest jedynie podanie adresu e-mail użytkownika. System automatycznie rozpoznaje język, tak aby newsletter wysyłany był w języku używanym przez użytkownika podczas nawigacji.

•    Rejestracja jako klient.

  1. Sekcja „Zaloguj się” i „Utwórz konto”. Aby zarejestrować się na stronie internetowej, w odpowiednim formularzu użytkownik podaje: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Należy pamiętać, że operacje wykonywane na stronie przez zalogowanego użytkownika – np. zapisane produkty i złożone zamówienia – będą przechowywane w celu zapewnienia szybszego korzystania z usług udostępnianych w związku z rejestracją na stronie. Użytkownik ma obowiązek korzystać osobiście ze swoich danych dostępowych i zachować je w tajemnicy. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie poufności danych dostępowych spowodowane zachowaniem użytkownika.
  2. Karta klienta. Użytkownik może się również zarejestrować jako klient, wypełniając papierową Kartę klienta dostępną w naszych punktach sprzedaży. Prosimy w niej o podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz, opcjonalnie, dodatkowych informacji osobistych, które pomogą nam lepiej poznać klienta. Prosimy o wypełnienie formularza we wszystkich jego częściach, zaznaczając Tak lub Nie przy wymaganych zgodach, oraz o wpisanie daty i podpisanie formularza na dole strony. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie formularza może uniemożliwić dokonanie rejestracji. Punkt sprzedaży, w którym użytkownik dokonuje rejestracji, zostaje zapisany, a za każdym razem, gdy użytkownik zidentyfikuje się jako zarejestrowany klient, zapiszemy jego zakupy i sklepy, które odwiedza. Należy zwrócić uwagę, że dane zebrane za pośrednictwem Karty klienta mogą być wykorzystywane nie tylko do celów marketingowych i profilowania (jeśli klient wyrazi na to zgodę), lecz również do innych celów objętych zakresem podstawy prawnej, którą stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (np. wysyłanie informacji na temat usług, z których korzysta klient, odwiedzanych punktów sprzedaży, poziomu satysfakcji lub do celów analizy statystycznej i rynkowej), chyba że osoba zainteresowana wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Cele i podstawy prawne przetwarzania danych”.

•    Dane dotyczące zakupu i płatności. .

  1. Sekcja „Do kasy”. Aby złożyć zamówienie i dokonać zakupu naszych produktów, również w przypadku wykonywania tych operacji jako niezarejestrowany użytkownik („Użytkownik Gość”), w odpowiednim formularzu należy podać dane osobowe i kontaktowe, a także informacje dotyczące adresu wysyłki, wybranego sposobu płatności i rozliczenia.
  2. Zakupy w punktach sprzedaży. W przypadku zakupów dokonywanych w naszych sklepach stacjonarnych przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytych instrumentów płatniczych, sposobu rozliczania, informacji związanych ze sprzedażą, zwrotami towarów i zwrotem pieniędzy. Gdy wymagają tego przepisy skarbowe lub przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, może być konieczne okazanie dowodu tożsamości.

•    Sekcja „Sprawdź zamówienie”. Za pomocą specjalnego formularza można samodzielnie sprawdzić stan złożonego zamówienia. Klient powinien podać numer zamówienia i adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu.

•    Preferencje i nawyki zakupowe. Zarówno podczas przeglądania strony internetowej, jak i podczas wizyty w naszych sklepach stacjonarnych, możemy zbierać informacje dotyczące preferencji i nawyków zakupowych naszych klientów. Informacje te uzyskiwane są na podstawie historii zakupów (np. rodzaj, liczba i cena kupionych produktów, ulubione kategorie, kolory, rozmiary, style, materiały) oraz pozostałych informacji, które klient decyduje się nam podać (np. zawód, wykształcenie, zainteresowania i styl życia).

•    Dane zbierane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przetwarzamy zdjęcia i dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się udostępnić na naszych stronach. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do strony internetowej patriziapepe.com, z wyłączeniem innych stron internetowych i platform społecznościowych, do których użytkownik może dotrzeć za pomocą linków i przycisków społecznościowych, a w szczególności znajdujących się na stronie przycisków przedstawiających ikony najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez tego rodzaju podmioty zewnętrzne, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.
Facebook:https://facebook.com/about/privacy
Instagram: : Zasady dotyczące danych osobowych na Instagramie | Wsparcie Instagrama
YouTube: Polityka prywatności - Polityka prywatności i warunki - Google
LinkedIn: https://privacy.linkedin.com/it-it?lr=1
Sina Weibo https://weibo.com
WeChat: > https://www.wechat.com/it/privacy_policy.html

•    Usługa „Virtual Sales Assistant”. W celu umówienia się na spotkanie w formie wideokonferencji z jednym z naszych Asystentów Sprzedaży, użytkownik podaje swoje dane osobowe i kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu – za pośrednictwem usługi udostępnionej na naszej stronie przez Calendly. Po zarezerwowaniu dostępnego terminu użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link do umówionego spotkania w Google Meet. Należy pamiętać, że zebrane dane osobowe będą automatycznie przetwarzane również przez Calendly i Google Meet, będących niezależnymi administratorami danych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez wyżej wymienione platformy, należy zapoznać się z ich polityką prywatności:
Calendly: https://calendly.com/pages/privacy
Google Meet: https://apps.google.com/intl/it/meet/how-it-works/#security

•    Usługa „WhatsApp for you!”. Za pośrednictwem tej usługi użytkownicy mogą zgłosić chęć otrzymywania informacji, zdjęć i promocji dotyczących kolekcji Patrizia Pepe, utrzymując z nami kontakt poprzez ten szybki i wygodny kanał komunikacji. Kontaktując się poprzez WhatsApp z numerami telefonów naszych sklepów, które dostępne są na stronie internetowej lub na miejscu w danym sklepie, użytkownik powinien być świadomy tego, że przekazuje nam swój numer telefonu, nazwę powiązaną ze swoim profilem WhatsApp, jak również wszelkie informacje, w tym zdjęcia i filmy, które zdecyduje się nam udostępnić. Za pośrednictwem tego kanału użytkownik może kierować swoje zapytania, a także okresowo otrzymywać od nas wiadomości. W każdej chwili ma on prawo zażądać zaprzestania otrzymywania wiadomości, odpowiadając „NIE”. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez platformę WhatsApp, należy zapoznać się z jej polityką prywatności https://www.whatsapp.com/privacy/?lang=it

•    Sekcja „Pracuj z nami - Kariera”. Przesyłając aplikację o pracę poprzez specjalny formularz, zbierane są dane osobowe, dane kontaktowe oraz wszelkie informacje o charakterze osobistym, w tym szczególne kategorie danych, zawarte w załączonym CV lub liście motywacyjnym. Pełny tekst Polityki prywatności można znaleźć w specjalnej sekcji na naszej stronie.

 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

•     w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zapytania użytkowników przesyłane za pomocą formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji udostępnianych użytkownikom; w celu przekazywania informacji o towarach lub usługach podobnych do tych zakupionych lub wykorzystanych w przeszłości oraz ogłoszeń serwisowych, dotyczących np. odwiedzanych sklepów stacjonarnych (tzw. soft spam), o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; w celu oceny poziomu satysfakcji z jakości świadczonych usług; w celach statystycznych i analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 lit. f RODO) do zapewnienia większej skuteczności, przekazywania informacji na temat oferowanych usług oraz ulepszania i rozwijania nowych produktów i usług.

•     w celu przetwarzania zamówień, realizacji wysyłek, zarządzania płatnościami, udzielania pomocy i wsparcia klientowi, obsługi zwrotów i dokonywania zwrotu środków; w celu umożliwienia korzystania z poszczególnych usług oferowanych użytkownikowi (rejestracja na stronie, usługa „Virtual Sales Assistant”, „WhatsApp for you!” i tym podobnych). Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązków prawnych o charakterze skarbowym, rachunkowym, administracyjnym (art. 6 lit. c RODO).

•     do celów marketingowych, w celu wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, telefonu, aplikacji WhatsApp lub innych narzędzi komunikacji cyfrowej, najnowszych informacji o produktach, usługach, promocjach i zaproszeniach na wydarzenia promowane przez firmę; do celów profilowania, w celu przesyłania wyżej wymienionymi kanałami komunikacji, spersonalizowanych wiadomości zgodnie z zainteresowaniami, nawykami zakupowymi i wykazanymi preferencjami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody przez użytkownika, udzielone oddzielnie dla każdego z celów marketingowych i profilowania (art. 6 lit. a RODO).Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać uprzednio wyrażoną zgodę lub wskazać preferowany sposób kontaktu.

•     w celu uwzględnienia aplikacji o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 lit. b RODO). Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest dozwolone w oparciu o decyzję Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 czerwca 2019 r., uzupełniającą i zmieniającą Zezwolenie Generalne nr 1/2016.

•     w celu wypełniania obowiązków prawnych, którym podlega administrator danych, w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz w celu spełnienia wszelkich żądań właściwych organów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych
Obowiązkowy lub dobrowolny charakter podania danych osobowych jest każdorazowo wskazywany – w odniesieniu do poszczególnych wymaganych informacji – poprzez umieszczenie specjalnego symbolu (*) przy informacjach obowiązkowych. Odmowa podania danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia administratorowi wykonanie umowy lub świadczenie danej usługi. Podawanie pozostałych informacji jest natomiast dobrowolne.

Sposób przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest przez administratora danych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i teleinformatycznej, przy pomocy wewnętrznych pracowników firmy posiadających odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia lub utraty – nawet przypadkowej – danych, nieuprawnionego dostępu do danych, nieuprawnionego przetwarzania lub przetwarzania niezgodnego z celami zbierania danych, stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane są przez okres czasu niezbędny do wykonania usługi zamówionej przez użytkownika lub ogólnie do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Niektóre dane przechowywane są przez dłuższy okres czasu ze względu na konieczność spełnienia wymogów skarbowo-administracyjno-rachunkowych (np. 10 lat zgodnie z art. 2220 k.c.). Dane naszych zarejestrowanych klientów są przechowywane w naszych systemach do chwili otrzymania żądania usunięcia danego konta/karty. W przypadku celów marketingowych i profilowania okres przechowywania danych wynosi 36 miesięcy od ostatniej interakcji w tym zakresie lub do chwili otrzymania przez administratora informacji o wycofaniu wcześniej udzielonej zgody. Dane osobowe związane z aplikacją o pracę przechowywane są przez maksymalny okres 24 miesięcy. Gdy cel przetwarzania danych zostanie wyczerpany, dane osobowe zostają trwale usunięte lub zanonimizowane.

Ujawnianie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników nie są ujawniane bliżej nieokreślonym podmiotom, jednakże mogą zostać udostępnione naszym spółkom zależnym i powiązanym oraz partnerom biznesowym, w tym zlokalizowanym za granicą, którzy działają pod naszym kierownictwem i kontrolą w charakterze podmiotów przetwarzających dane. Ma to na celu zapewnienie klientom możliwości korzystania z tych samych usług we wszystkich naszych punktach sprzedaży. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie w związku z powierzonymi im funkcjami. Dane mogą być również przekazywane zewnętrznym dostawcom, zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym, świadczącym na rzecz administratora zewnętrzne usługi o charakterze techniczno-organizacyjnym, np. usługi informatyczne, komunikacyjne, usługi e-mail marketingu, usługi logistyczne itp. Podmioty te działają w charakterze administratorów danych, współadministratorów danych lub podmiotów przetwarzających dane, posiadających wszelkie niezbędne umocowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podmioty te otrzymują wyłącznie informacje niezbędne do wykonywania swoich obowiązków. W ramach kampanii marketingowych będziemy mogli korzystać z funkcji udostępnianych przez platformy cyfrowe (np. Meta), które ograniczają się do przetwarzania danych w naszym imieniu, gwarantując ich poufność, również za pomocą specjalnych systemów szyfrowania (hashing). Pełna i aktualna lista administratorów danych lub podmiotów zaangażowanych w różne funkcje jest dostępna na żądanie. Przypominamy też, że dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do nich na podstawie przepisów ustawowych, rozporządzeń lub przepisów prawa europejskiego, w zakresie i w celach przewidzianych w tych przepisach, a także bankom, instytucjom kredytowym, firmom windykacyjnym i zakładom ubezpieczeń.

Przekazywanie danych osobowych
Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE, jeśli okaże się niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub do realizacji oferowanych usług (np. w przypadku dostawców z siedzibą w krajach trzecich), odbywa się zgodnie z przepisami art. 44 i nast. RODO, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi zapewniających należytą ochronę danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 15 i nast. rozporządzenia UE 679/2016 użytkownik może w dowolnej chwili skorzystać z następujących praw:

•     uzyskać informację, czy dane osobowe dotyczące jego osoby są aktualnie przetwarzane, oraz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

•     uzyskać informacje na temat źródła danych, celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, oraz przewidywanego okresu przechowywania lub kryteriów stosowanych do jego ustalenia;

•     zażądać sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, o ile usunięcie danych jest zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania danych podatkowych i rachunkowych, do których zobowiązany jest administrator;

•     sprzeciwić się przetwarzaniu danych;

•     zażądać przeniesienia danych, o ile jest to możliwe;

•     wycofać zgodę, przy czym wycofanie nie powinno wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem;

•     wnieść skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.
Wykonanie przysługujących praw, z wyjątkiem prawa, o którym mowa w lit. g, może nastąpić poprzez wysłanie żądania na adres privacy@patriziapepe.it
Jeżeli osoba, której dotyczą dane, podejrzewa, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD), pisząc na adres dpo@patriziapepe.it

Aktualizacje i zmiany
Administrator danych może w przyszłości zmienić lub po prostu zaktualizować Politykę Prywatności strony internetowej w całości lub w części, w tym także w wyniku zmian w przepisach ustawowych lub wykonawczych regulujących tę kwestię i chroniących prawa osoby, której dane dotyczą. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności będą obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej. W związku z tym zachęcamy do regularnego odwiedzania tej sekcji w celu śledzenia najnowszej i zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności.

Niniejszy dokument został zaktualizowany w dniu 29.03.2021 .

Aby zapewnić lepszą obsługę, ta strona korzysta z profilujących plików cookie, nawet pochodzących od stron trzecich. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, akceptujesz naszą politykę plików cookie. Odkryj więcej